212 Iloilo City Goverment

   NEWS UPDATES

 Iloilo City Official Hymm
2014-08-13 09:10:19
 
Himno Sang Dakbanwa Sang Iloilo”
 
WORDS AND MUSIC BY PROF. ARNE LUBASAN

Puluy-an ka sang mga dungganon
Guindihon sa imong gugmang bilidhon
Namat-an sang mga baganihan
Nakigbato para sa kahilwayan

Dunang manggad sa amon guin-aman
Manggaran sa kulturang kinaadman
May maragtas nga madinu-agon
Bulawanon ang mga palanubli-on

Koro:
Iloilo, Iloilo
Dakbanwa kong nahamut-an
Iloilo, Iloilo
Bugal magpadulong diin man
Tampad nga magpabilin sa imo
Tungod palangga ko
Dakbanwang Iloilo, bugal ko!

Himpit nga gugma sa imo halad
Sakdagon ang imong katuyuan
Itib-ong and kauswagan 
Padayun nga angkunon ang katin-aran

Copyright © EACMO 2011. All rights reserved. Home | About Us | Prvacy | Contact Us |
iloilocity.gov.ph © Iloilo City Webteam.